AVG  (autoriteit verordening persoonsgegevens verwerking)

De Praktijk MenSense neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zoals hierboven al beschreven zijn al onze systemen beveiligd met een wachtwoord en communiceren wij op een versleutelde manier met zorgverleners, verwijzers ​en zorgverzekeraars. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Margreeth Bakx van MenSense.

KLACHTENREGLEMENT

Registratie
Geschilleninstantie GCB van de Cam Coöperatie, lidmaatschap nummer 1907598
(https://www.camcoop.nl/)

Klachten kunnen worden ingediend door een (ex) cliënt, een nabestaande van een overleden cliënt, dan wel een wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt.

Klachtenfunctionaris
Een cliënt kan een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging, waar de zorgaanbieder lid van is. De klachtenfunctionaris handelt conform de getoetste klachtenprocedure
zoals die hier https://www.camcoop.nl/klachtenregeling/ is opgenomen.

Hoe dient u een klacht in
Als u al een uitspraak hebt ontvangen van de klachtenfunctionaris van de betreffende beroepsvereniging of -organisatie en u bent het daar niet mee eens dan kunt u hier verder gaan.

  • U dient de klacht in door gebruik te maken van het digitale klachtenformulier
  • U kunt ook een klacht schriftelijk indienen door het vragenformulier te downloaden, volledig in te vullen en toe te sturen naar:

Secretariaat van de Geschilleninstantie GCB
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

De Geschilleninstantie GCB beoordeelt of u ontvankelijk bent in uw klacht (zie het reglement). Als u ontvankelijk wordt geacht, dan wordt de klacht in behandeling genomen. De Geschilleninstantie draagt zorg voor een transparante procedure waarbij het principe van schriftelijke hoor en wederhoor wordt gehanteerd.

Persoonlijke kennismaking?

Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?