Voor iedereen met lichamelijke klachten en klachten die zich lichamelijk uiten

 • Aanhoudende (pijn)klachten
 • Aanhoudende onbegrepen klachten en gecombineerde aandoeningen
 • Angst en Paniek klachten
 • Auto immuunziekten, chronische ziekten, kanker en hiermee leren omgaan in het dagelijks leven
 • Burn-out (overbelasting) en Bore-out (onderbelasting)
 • Chronische vermoeidheid en gebrek aan energie
 • Depressief en somber voelen, mentale en emotionele uitputting
 • Disbalans, gevoel uit evenwicht te zijn, duizeligheid
 • Gewichtsproblemen door teveel of te weinig eten
 • Hartritmestoornissen, hart- en vaatziekten
 • Hyperventilatieklachten, problemen met de ademhaling
 • Lichamelijke overbelasting en overspanning klachten
 • Neurologische aandoeningen en ziekten
 • Overprikkeling, onder-prikkeling en lusteloosheid
 • Slaapproblemen, Slaap stoornis
 • Spanningsklachten van het bewegingsapparaat, zoals rugpijn, schouder- nek-, maar ook hoofdpijn.

Stress management

U ervaart in uw leven teveel drukte veel moetenzorgenproblemen en veel piekeren.

 • Uit balans geraakt door een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen.
 • Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken.
 • Vaak ervaart u ergernissen of er zijn ingrijpende gebeurtenissen geweest, of bedreigingen van uw gezondheid.
 • U bent snel emotioneel, prikkelbaar of u voelt zich uitgeput.
 • U bent uit uw evenwicht, uit uw balans geraakt.

Er is nog weinig energie over om te genieten, te kunnen ontspannen, te concentreren, uzelf te motiveren of zelfs nog te kunnen presteren. U bent niet meer in uw kracht en u hebt een verminderde lichamelijke en geestelijke weerbaarheid.
Dit alles kan een combinatie van psychische klachten zijn en een patroon die (onbewust) lichamelijke klachten geeft.

Zelfs de manier waarop we tegen ons leven aankijken, gewoontes en de overlevingspatronen die we ontwikkeld hebben, kunnen een rol spelen.

 

Onverklaarbare klachten

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de verstoring tussen belasting en belastbaarheid is vaak niet zo duidelijk.

Door een te hoge belasting, in privé als ook op het werk, kunt u zowel lichamelijk, psychisch en emotioneel uit balans raken.

U hoeft zich niet bewust te zijn van lichamelijke signalen die u dikwijls eerst negeert of misschien verkeerd interpreteert.

Als klachten na verloop van tijd toenemen, levert het zoeken naar een lichamelijke oorzaak niet altijd iets op.

Een medische diagnose is vaak niet te stellen, wat een gevoel van onbegrip kan geven.

Deze onbegrepen lichamelijke klachten kunnen verband houden met uw levensomstandigheden zoals

 • Chronisch ziek zijn of ernstige ziekteprocessen
 • Conflicten in de werksituatie of in de privésfeer
 • Emotionele gebeurtenissen of zgn. ‘Live-events’
 • Gestapelde onverwerkte gebeurtenissen
 • Intensief zorgen voor iemand, zo te noemen mantelzorg
 • Langdurig en hoog ervaren werkdruk
 • Moetisme en te hoge interne prestatiedruk
 • Onbegrepen voelen, niet gezien en/of gehoord worden
 • Pesten, een pestverleden
 • Relationele problemen
 • Traumatische gebeurtenissen van vroeger die in het NU triggeren
 • Verlieservaringen zoals van je werk, van dierbaren of van je vertrouwde omgeving

Als het leven lichamelijk pijn doet

Pijn beïnvloed je leven en heeft een regelrecht verband met je brein. Wanneer je pijn hebt, gebeurt er ook iets in het brein. Bij het ontwikkelen van chronische pijn vinden er vooral in het emotionele gebied van de hersenen (het emotionele brein) veel veranderingen plaats.

Ons brein vormt zich ons hele leven lang en begint vooral in onze jeugd en laat dit zijn sporen achter in het brein. Hedendaagse pijn wordt soms verwikkeld met die oude emotionele pijn waardoor de kans groter is dat de pijn chronisch wordt. Terwijl de eigenlijke weefselschade allang over is, blijft de pijn. Zelfs emoties kunnen letterlijk pijn gaan doen in je lijf.

Langzamerhand ontwikkelt de pijn zich verder, het pijngebied wordt groter, men wordt gevoeliger voor pijn. Hoog sensitief zijn en hyper sensitief worden geven overgevoeligheid voor prikkels van buiten, en kunnen dus ook te maken hebben met dit proces.

Indien je maar bezig blijft met die pijn, kunnen sommige gedachten vervormen en zijn niet meer in afstemming op de werkelijkheid.

Gevormde gedachten gekoppeld aan emoties geven je een slecht gevoel, en bepaalde “triggers” kunnen de pijn weer verergeren. Je belandt in een negatieve neerwaartse spiraal.
Hoe harder iemand zijn best doet om tegen de pijn te vechten, hoe moeilijker het wordt.

In dit onderstaande filmpje wordt uitgelegd de relatie tussen de werking van geest en lichaam.​

Informatiefilm | Netwerk Psychosomatiek Nederland (npsn.nl)

 

Chronisch ziek

Als je geconfronteerd wordt met een chronische of levensbedreigende ziekte kan dit je leven op zijn kop zetten.

Je kunt te maken krijgen met allerlei emoties die door elkaar spelen; angst, boosheid, verdriet en frustratie kunnen een overheersende rol gaan spelen in jouw leven.

Er kunnen in je hoofd allerlei onbeantwoorde vragen en dilemma’s komen; je gaat piekeren. Dat vraagt dan weer extra energie.
MenSense geeft een “stepped care” begeleiding en kan steunen en structureren, een klankbord geven, echt luisteren naar waar het bij jou omgaat.

Inzichten geven hoe je naast je ziek zijn, een positieve invulling kan geven aan uw leven.

Omgaan met degenen die dichtbij zijn, leren omgaan met de communicatie en reacties uit de buitenwereld.

Ook vragen en keuzes in behandelingen en communicatie met het medische circuit is zeker niet altijd eenvoudig.

Verliesverwerking, Zingeving en Spiritualiteit
De Psychosomatisch therapeut is uitgerust om te begeleiden in Psychosociale Coaching.

Dit betekent begeleiden in crisis van levensfases en transities, in rouw- en verliesverwerking zoals scheiding, verlies van werk, verlies van dierbaren etc.

Die kant van de reguliere en professionele zorg heb ik bestudeerd naar aanleiding van mijn afstudeerscriptie Integrale zorg.

Ik heb zelf met kanker geleefd en dus ook als ervaringsdeskundige, de zorg van de andere kant mogen ervaren.

Persoonlijke kennismaking?

Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?