VERWIJZERS & BEDRIJFSARTSEN  

Bij cliënten met psycho-somatische, somato-psychische en somatofore klachten wordt eerst de hulpvraag (of de hulpvraag achter de hulpvraag) in kaart gebracht en een behandelplan opgesteld waarbij de cliënt zijn hulpvraag en inzet centraal staan. De behandelingsanalyse bestaat uit de SCEGS = soma-cognitie-emotie- gedrag- en sociaal functioneren met behulp van het opmaken van een Klacht- CEG kaart, Probleem-CEG kaart en een Kern- CEG kaart. Er wordt structuur gebracht door middel van uitleg, educatie en reflectie, betreft de brug tussen functioneren van lichaam & geest.

Bepaalde klachten berusten op een storing in het gebied waar psyche en lichaam samenkomen: het limbisch systeem. Waar verdrongen emoties voor ontregeling – waaronder pijn – zorgen. Een andere manier van kijken naar de psyche en anders omgaan met de oorzaak van deze klachten biedt een nieuw behandelperspectief.

De toepassing van Stressortherapie en gebruik van SCEGS

 • Hoe motiveer ik de patiënt? Hoe krijg ik de patiënt/cliënt zover dat er behoefte komt aan zelfregie en zelfmanagement. De intrinsieke motivatie, (ILOC) zelfherstel en actieve coping is de ingang van de behandeling.
 • Hoe leg ik de link tussen de werking van lichaam en geest en andersom? Psycho- educatie met beeldvormend materiaal aan de patiënt/cliënt  betreft het limbisch systeem en werking van de cortex, de prefrontale gebieden met betrekking tot functies en disfuncties. Dit noemen we de Limbische verklaring; de “software” is ontregeld en dit heeft uitwerking op de “hardware”; de klachtpresentatie.
 • Een kijkje nemen in het eigen brein en gevoelsleven: koppeling van emoties met bijkomende gedachten en gedrag (CEG). Er is zelfreflectie op oude patronen die eerder functioneel waren maar in het Nu disfunctioneel zijn.
 • De emotiebehandeling: bestaat uit detectie en neutralisatie als basis voor psychosociaal gericht oorzakelijk behandelen. De Mindscan en Emoscan (CEG) worden in beeld gebracht met hulpmiddelen; een KlachtCEG kaart, een probleemCEG kaart en een KernCEG kaart.
 • Cognitieve interventies in combinatie met velerlei soorten sensorische oefeningen, sensorische integratie; intern dialoog door verschillende ontspanning en ademhalingsoefeningen, Lichaamswerk, en registratie en taakgerichte opdrachten zijn de praktische tools.
 • Deze wordt voortgezet door het geleerde in het dagelijks leven te integreren en hier in de behandeling verder op te reflecteren.
 • Er is reflectie betreft alle psychosociale levensdomeinen met steeds de vraag; is er vanuit de verkregen zelfregie, invloed op belemmerende en herstel bevorderende factoren? Het doel is om vanuit een meerdimensionale beweging, een nieuwe balans van lichaam en geest te krijgen die duurzaam is.

  Re-integratietherapie bij psychische en emotionele problemen

  Re-integratie na ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid is vaak een lastig traject met tal van obstakels. Soms belemmeren psychische of emotionele moeilijkheden de terugkeer naar werk.

  Voorbeelden daarvan zijn burnout, depressie, (complexe en uitgestelde) rouw of problemen in communicatie en onderlinge werkrelaties. Verstoring in de emotionele verwerking van allerlei factoren in zowel privé als werk kunnen zelfs leiden tot stress gerelateerde onverklaarbare lichamelijke klachten en een uitgesteld rouwproces. Gerichte behandeling in een vroeg stadium is dan ook heel belangrijk.

  Specifiek in het re-integratieplan weet Mensense de belasting van arbeid en de belastbaarheid van de cliënt ook INHOUDELIJK te wegen en te behandelen om tot een duurzaam resultaat te komen.

  Waarom reintegratie therapie

  Re-integratietherapie is een werkgerichte toepassing van eclectische psychosomatische interventie en mentale coaching. Deze vorm van begeleiding wordt toegepast in het kader en tijdspad van de Wet Poortwachter.

  Re-integratietherapie kan ook ingezet worden als preventie of ter voorkoming van herhaling van verzuim. Daarbij dient arbeid als oefenterrein met leermomenten om andere keuzes te leren maken.

  Hierbij worden vooral gekeken naar de mogelijkheden van re-integratie en het perspectief naar de toekomst. In complexe verzuimdossiers is er overleg met en ondersteuning door een vaste jurist, als wel door een Arbeidsdeskundig collega Outplacement en een gedegen uitgerust Intervisie team van AD-collega’s (ook UWV).

  Persoonlijke kennismaking?

  Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?