TRAUMA VERWERKING

EMDR & Brainspotting

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is een effectieve psychotherapeutische methodiek bij behandeling van onder andere ongecompliceerde en gecompliceerde PTSS en overige aan trauma gerelateerde stoornissen en angststoornissen.

Patiënten die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna met klachten te maken hebben zoals, angsten, hyperventilatie, nachtmerries, schrikreacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen, en psychosomatische klachten etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek worden behandeld.

EMDR is ontdekt en ontwikkeld door psychologe Francine Shapiro aan het eind van de jaren ‘80.
Hoewel er veel wetenschappelijk onderzoek is verricht, is nog niet geheel bekend wat de werking van EMDR precies is. Eén van de verklaringen is, dat de verwarringsmethodiek de hersenen en het Limbisch systeem, waar traumatische ervaringen waarschijnlijk niet goed verwerkt worden, alsnog de hersenen van disfunctioneel naar functioneel kan verwerken.
Bij een traumatische ervaring wordt er vanuit gegaan dat de ervaring als het ware “bevriest” in het brein. Hierna blijven reacties op deze ervaring, ver nadat het voorval heeft plaatsgevonden, als een traumatische situatie zich door de hersenen herhalen. Dit ondanks dat dat niet meer nodig is.
Geluiden, geuren en situaties kunnen zich voordoen alsof de persoon wederom in een gelijke situatie terecht komt, ook al weet de persoon dat het niet het geval is. Hieruit blijkt dat er als het ware geen verwerking heeft plaats gevonden. EMDR geeft met bilaterale prikkels en stimulatie van de hersenen “versnelde informatie verwerking” waardoor deze traumatische respons vaak afneemt of volledig verdwijnt.
EMDR wordt effectief toegepast bij, trauma type I en trauma type II, bij neurotische stoornissen en zowel bij volwassenen als bij kinderen.

BRAINSPOTTING

Deze methode als vervolg op EMDR werd in 2003 bij toeval ontdekt door David Grand, (EMDR therapeut)
Het is een uitermate effectieve therapievorm voor verwerking van trauma en andere blokkades die zich met name richt op de verwerking van trauma en andere blokkades waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn (de Ratio) onttrekken. 

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen en alle andere blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden.

Bij Brainspotting hoeft er niet aan de therapeut, bewust of onbewuste herinneringen of ingrijpende nare gebeurtenissen verteld te worden. Het gaat erom dat er een goede analyse wordt gemaakt in de thema’s of klachten gekoppeld aan nare emoties die beperkingen geven in het dagelijkse leven;
de ogen gaan vanzelf naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte ”informatie-capsules” worden aangesproken en zich gaan oplossen. Oftewel: Waar we kijken bepaalt hoe we ons voelen.
Oude patronen, angsten en onzekerheden komen dan als vanzelf naar boven bij een goed gericht interview en de juiste gesprekstechniek.

De ervaring zal zijn dat er een super gefocust intern dialoog ontstaat en expressie geeft als emotioneel lichaamswerk die zich bij de cliënt openbaart en zo beter verwerkt wordt. De herinnering wordt veel minder pijnlijk, zachter, en kan vanuit meer distantie worden bekeken.

Emoties verbonden aan de specifieke context worden makkelijker los gelaten en zo komt er letterlijk meer ruimte voor gezond denken en ervaren.

Voordelen van Brainspotting

  • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
  • Nadruk op neurofysiologie en minder accent op de cognitie (het denken) en de verbale vermogens van cliënten / patiënten.
  • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen (de pre cognitieve en de pre-verbale gebieden)
  • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
  • Minder risico op her-traumatisering
  • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
  • Kortdurende interventieperiodes die gemakkelijk gecombineerd worden met verdere behandeling zoals sensorische integratie, emotioneel lichaamswerk en meer cognitieve interventies als herstructurering in het denken.

Opleiding Trauma verwerking

Margreeth Bakx heeft in 2016 de Basiscursus EMDR en verdiepingsdagen bij de BIVT gevolgd. In 2022 is Fase I Brainspotting afgerond en op dit moment richt zij zich op Brainspotting met een gezamenlijk gevormde Intervisie groep.

Sinds november 2023 is de certificering als Practioner Brainspotting voltooid.

Intervisie en supervisie is geborgd bij de Intervisiegroep Brainspotting Psychosomatische Fysio-en Oefentherapeuten.

Opleiding Trauma verwerking

Margreeth Bakx heeft in 2016 de Basiscursus EMDR en verdiepingsdagen bij de BIVT gevolgd. In 2022 is Fase I Brainspotting afgerond en op dit moment richt zij zich op Brainspotting met een gezamenlijk gevormde Intervisie groep.

Sinds november 2023 is de certificering als Practioner Brainspotting voltooid.

Intervisie en supervisie is geborgd bij de Intervisiegroep Brainspotting Psychosomatische Fysio-en Oefentherapeuten.

Persoonlijke kennismaking?

Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?