MEETINSTRUMENTEN

Psychosomatiek  Scan (PSS scan) als diagnostische screening.

De score en registratie wordt tot uitdrukking gebracht in een beeld en vlekregistratie met een 0- meting, T1 en T2 meting in het voorbeeld.

Bij een 0-meting is de vlekregistratie: oranje gekleurd, bij een tussenmeting of T1 meting: paars gekleurd en bij een eindmeting of resultaatmeting: groen gekleurd. Zo is er in één oogopslag te zien waar de verbetering is opgetreden en waar nog aan gewerkt moet worden.

4DKL, is de belangrijkste en meet de meest relevante factoren: de mate van distress, depressie/uitputting, angst en somatisatie, waarin klachtdimensies worden onderscheiden en de complexiteit als afkappunt voor mono- of multidisciplinaire behandeling wordt vastgesteld. Hermeting geeft resultaat van de behandeling. Door middel van een vlekregistratie van het softwareprogramma geeft het de cliënt helderheid op welke assen de interventie moet gaan plaatsvinden. 

SF36, Shortform Health Survey, vragenlijst betreft kwaliteit van leven en de Gezondheidstoestand.     
Dit geeft in onze software een Margrietmodel met kleuring van de bloemblaadjes bij een optimaal functioneren per onderdeel.

MBI, de Maslach Burnout Inventory screent de ernst van surmenage en burnout op de subschalen emotionele uitputting, dépersonalisatie en persoonlijke bekwaamheid. 

CIS, Checklist individuele spankracht geeft de mate van ervaren vermoeidheid en veerkracht weer.

YSQ, Young Schema Questionnaire; de gebruikte versie bevat 4 CEG items relevant voor SOLK.

Andere evidence based meetinstrumenten en vragenlijsten die worden gebruikt

 • BAI (angst & vermijding)
 • BDI (depressie)
 • NHL, de Nijmeegse hyperventilatielijst
 • Interne Locus of Control, screent de mate waarin iemand meent invloed te hebben op zijn leven.
 • UCL, de Utrechtse Coping Lijst screent de probleemhanteringsstijl.   
 • Diverse score lijsten betreft Insomnie (PSQ) en andere vragenlijsten voor indicatie slaapproblemen.
 • ZIL vragenlijst en Analyse volgens het Meervoudig trauma protocol (indicatie EMDR & Brainspotting)

   PSS scan Mensense

  Visuele weergave van de score van de vragen- en klachtenlijsten in een overzicht.

  Persoonlijke kennismaking?

  Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?