MIJN  KWALITEIT  

Margreeth Bakx is art.34 wet BIG en kwaliteit geregistreerd therapeut & Arbeidsdeskundige

 • Psychosomatiek therapeut (geregistreerd SOLK / ALK therapeut)
 • Psychosociaal therapeut, Coach & Counselor (geregistreerd RBCZ)
 • Arbeidsdeskundige, Re-integratiedeskundige (geregistreerd NVvA)
 • Gecertificeerd Spanning- en Stress specialist (PBNT) en Biofeedback trainer
 • EMDR en Gecertificeerd Brainspotting therapeut
 • Balanstherapeut (TIGRA)

Registratie

 • KvK nummer MenSense 01138899 /  BTW nummer NL001963062B95 Margreeth Bakx | Netwerk Psychosomatiek Nederland (npsn.nl)
 • Kwaliteitsregistratie (wet BIG, art.34) ADAP registratie nummer 99900969193 / P
 • Kwaliteitsregistratie periode 2020-2025
 • Psychosomatiek Therapeut AGB code 07087265 en zorgverleners AGB code 07027531
 • Psychosociaal Therapeut / Coach, praktijk AGB code 9053466 en zorgverlener AGB code 90044765
 • RBCZ overkoepelend orgaan, registratie nummer 505116R
 • Registratie Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA, lidnummer 106201)
 • Netwerk Psychosomatiek Noord-Nederland | Home (wijzijnnpn.nl)

Waarborging kwaliteit                                                                                                            

 • De inhoudelijke kwaliteit blijft gewaarborgd door de eisen en registratie van de beroepsverenigingen.
 • Het methodisch handelen is gebaseerd op protocollen van de Psychosomatiek therapie, volgens de richtlijnen van het landelijk SOLK /ALK netwerk  NPSN
 • Registratie geschilleninstantie i.v.m. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) via de RBCZ aangesloten bij de geschillencommissie de CAM (CAM therapeuten)
 • alleen indien noodzakelijk (bv. Corona e.d.) wordt er gewerkt via een beveiligde online verbinding vanuit het medische software programma MijnDiad.
 • Registratie, verslaggeving en persoonlijke gegevens of (medische) informatie verstrekking worden verwerkt via beveiligde medisch Software van MijnDiad.
 • Directe communicatie over medische zaken verlopen via de beveiligde medische Whatsapp Siilo.®

Informatie verwerking

Medische rapportage

De wet Bescherming Persoonsgegevens wordt in acht genomen en alleen met toestemming van de cliënt / patiënt met medici informatie uitgewisseld.

 • via een medische machtiging van de cliënt
 • persoonlijke of via medische rapportage
 • huisarts
 • bedrijfsarts / verzekeringsarts /medisch adviseur
 • collega paramedisch

Persoonlijke kennismaking?

Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?